För närvarande planerar vi våra boenden - mer information kommer inom kort

Vi kommer snart att erbjuda omsorgsboende och daglig verksamhet enligt LSS (gruppbostäder) med särskilt fokus på  kvalité och anpassning av boendet till personer med autism genom vårt helägda bolag New Life Omsorg AB.

OM OSS OCH VAD VI KOMMER ERBJUDA

VUXENBOENDETJÄNSTER FÖR PERSONER MED AUTISM

Till att börja med kommer stiftelsen att driva gruppbostäder och daglig verksamhet. Det kommer av praktiska orsaker att ske genom det helägda bolaget New Life Omsorg AB.

Efterhand som verksamheten kommit igång och stiftelsens rörelsekapital ökat kan det bli aktuellt att start andra verksamheter för personer med autism, t ex korttidshem, skolor eller fritidsverksamhet.

Vi kommer också kunna stödja forskning och metodutveckling inom området. Vår ambition är att genom att vara det goda exemplet höja kvaliteten i alla typer av verksamheter för personer med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning.

Varför välja oss?

Verksamhet

Typer av tjänster

Vi kommer tillhandahålla tjänster och center för boende och stödboende för vuxna över hela autismspektrumet. Vi kommer erbjuda specialiserat personcentrerat stöd i landsbygds- och stadsmiljöer över hela Sverige. Våra boendetjänster tillhandahåller boende och stöd för autistiska vuxna 52 veckor om året, 24 timmar om dygnet i stads- och landsbygdsmiljöer.